Температура
Барометър
Посока на вятъра
Относителна влажност
Скорост на вятъра
Скорост на поривите на вятъра
Latitude: 42° 53.43' N
Longitude: 024° 42.72' E
Altitude: 447 meters
Station uptime: 5 дни, 3 часа, 17 минути
Server uptime: 12 дни, 0 часа, 23 минути