Температура
Барометър
Посока на вятъра
Относителна влажност
Скорост на вятъра
Скорост на поривите на вятъра
Latitude: 42° 53.43' N
Longitude: 024° 42.72' E
Altitude: 447 meters
Station uptime: 5 дни, 3 часа, 2 минути
Server uptime: 12 дни, 0 часа, 8 минути

Температура

Today This week This Month This Year Since ever
High 12,9°C
0:05:00
27,8°C
9:50:00 (понеделник)
32,7°C
21.05.2024 15:30:00
32,7°C
21.05.2024 15:30:00
46,3°C
25.07.2023 13:50:00
Low 12,0°C
1:40:00
5,9°C
5:40:00 (понеделник)
5,8°C
14.05.2024 2:56:59
-30,0°C
7.01.2024 11:49:57
-30,0°C
7.01.2024 11:49:57

Дъжд

Today This week This Month This Year
0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm

Барометър

Today This week This Month This Year Since ever
High 1017,1 hPa
0:50:00
1019,7 hPa
6:30:00 (понеделник)
1020,3 hPa
10.05.2024 10:56:59
1126,6 hPa
28.01.2024 7:45:00
1172,6 hPa
27.09.2020 2:00:00
Low 1016,7 hPa
1:35:00
1015,0 hPa
15:25:00 (понеделник)
1007,3 hPa
22.05.2024 13:50:00
863,0 hPa
28.01.2024 18:25:00
863,0 hPa
28.01.2024 18:25:00

Скорост на вятъра

Today This week This Month This Year Since ever
High N/A
N/A
N/A
N/A
26 kph
22.05.2024 16:15:00
26 kph
22.05.2024 16:15:00
184 kph
5.01.2018 13:45:00