Температура
Барометър
Посока на вятъра
Относителна влажност
Скорост на вятъра
Скорост на поривите на вятъра
Latitude: 42° 53.43' N
Longitude: 024° 42.72' E
Altitude: 447 meters
Station uptime: 3 дни, 14 часа, 49 минути
Server uptime: 190 дни, 2 часа, 35 минути

We are up and running Put date here...

Looks like we're up and running...