Температура
Барометър
Посока на вятъра
Относителна влажност
Скорост на вятъра
Скорост на поривите на вятъра
Latitude: 42° 53.43' N
Longitude: 024° 42.72' E
Altitude: 447 meters
Station uptime: 5 дни, 2 часа, 27 минути
Server uptime: 11 дни, 23 часа, 33 минути

We are up and running Put date here...

Looks like we're up and running...