СУ „Св. Кл. Охридски“ Троян

29.05.2020 18:30:00

5:46:17 11:58:20
20:51:24 1:48:42
more 45% full

Температура (навън)

Мин.

38,9°C 15.05.2020 16:25:00

Макс.

-19,6°C 10.02.2020 9:00:00

Влажност (навън)

Мин.

90% 11.03.2020 9:05:00

Макс.

10% 10.02.2020 8:55:00

Барометър

Мин.

1046,6 hPa 21.01.2020 2:30:00

Макс.

991,1 hPa 4.02.2020 21:10:00

Rain

Total Rain

215,4 mm

Мин. Rain Rate

14,5 mm/hr 26.05.2020 13:20:00

Inside Temperature

Мин.

25,1°C 21.02.2020 10:40:00

Макс.

11,3°C 3.01.2020 8:50:00

Inside Humidity

Мин.

64% 20.05.2020 20:30:00

Макс.

28% 24.01.2020 14:10:00

Wind

Avg

2 km/h

RMS

3 km/h
 

Vector Avg

0 km/h
113°

Мин.

28 km/h
197°
3.03.2020 6:10:00

Wind Chill

Макс.

-18,9°C 11.05.2020 13:25:00

Dewpoint

Мин.

22,0°C 19.05.2020 13:05:00

Макс.

-43,4°C 10.02.2020 9:00:00

Heat Index

Мин.

40,8°C 19.05.2020 13:10:00

Температура

Температура

Wind Chill & Heat Index

Wind Chill & Heat Index

Барометър

Барометър

Rain

Rain

Wind

Wind

Wind Direction

Wind Direction

Wind Vector

Wind Vector

Inside Temperature

Inside Temperature