СУ „Св. Кл. Охридски“ Троян

7.12.2023 1:20:00

7:37:22 16:47:00
34% full

Температура (навън)

Мин.

46,3°C 25.07.2023 13:50:00

Макс.

-19,9°C 3.12.2023 11:45:00

Влажност (навън)

Мин.

89% 19.05.2023 8:45:00

Макс.

10% 3.12.2023 11:40:00

Барометър

Мин.

1138,2 hPa 28.05.2023 13:50:00

Макс.

945,8 hPa 26.05.2023 18:25:00

Rain

Total Rain

20378,3 mm

Мин. Rain Rate

20000,4 mm/hr 5.07.2023 18:00:00

Inside Temperature

Мин.

31,2°C 26.07.2023 14:35:00

Макс.

13,6°C 6.02.2023 5:15:00

Inside Humidity

Мин.

72% 18.05.2023 14:50:00

Макс.

26% 30.03.2023 14:45:00

Wind

Avg

16 km/h

RMS

29 km/h
 

Vector Avg

7 km/h
323°

Мин.

86 km/h
202°
13.06.2023 8:30:00

Wind Chill

Макс.

-11,1°C 30.11.2023 9:40:00

Dewpoint

Мин.

27,3°C 27.06.2023 9:10:00

Макс.

-43,6°C 3.12.2023 11:40:00

Heat Index

Мин.

53,3°C 17.07.2023 10:50:00

Температура

Температура

Wind Chill & Heat Index

Wind Chill & Heat Index

Барометър

Барометър

Rain

Rain

Wind

Wind

Wind Direction

Wind Direction

Wind Vector

Wind Vector

Inside Temperature

Inside Temperature