СУ „Св. Кл. Охридски“ Троян

29.05.2020 18:50:00

5:46:17 11:58:19
20:51:25 1:48:42
more 45% full

Температура (навън)

Мин.

38,9°C 15.05.2020 16:25:00

Макс.

-18,9°C 11.05.2020 13:25:00

Влажност (навън)

Мин.

89% 22.05.2020 3:05:00

Макс.

10% 11.05.2020 13:25:00

Барометър

Мин.

1024,4 hPa 24.05.2020 2:20:00

Макс.

1000,6 hPa 2.05.2020 17:10:00

Rain

Total Rain

68,4 mm

Мин. Rain Rate

14,5 mm/hr 26.05.2020 13:20:00

Inside Temperature

Мин.

23,4°C 20.05.2020 18:20:00

Макс.

16,7°C 7.05.2020 6:15:00

Inside Humidity

Мин.

64% 20.05.2020 20:30:00

Макс.

50% 7.05.2020 4:25:00

Wind

Avg

2 km/h

RMS

4 km/h
 

Vector Avg

1 km/h
159°

Мин.

20 km/h
181°
15.05.2020 15:45:00

Wind Chill

Макс.

-18,9°C 11.05.2020 13:25:00

Dewpoint

Мин.

22,0°C 19.05.2020 13:05:00

Макс.

-42,8°C 11.05.2020 13:25:00

Heat Index

Мин.

40,8°C 19.05.2020 13:10:00

Температура

Температура

Wind Chill & Heat Index

Wind Chill & Heat Index

Барометър

Барометър

Rain

Rain

Wind

Wind

Wind Direction

Wind Direction

Wind Vector

Wind Vector

Inside Temperature

Inside Temperature