СУ „Св. Кл. Охридски“ Троян

23.10.2020 2:40:00

7:44:01 14:57:14
18:26:13 0:11:47
more 44% full

Температура (навън)

3,0°C
Мин.: 5,3°C (00:05)
Макс.: 3,0°C (02:40)

Влажност (навън)

79%
Мин.: 79% (02:40)
Макс.: 78% (00:05)

Барометър

1024,0 hPa
Мин.: 1024,0 hPa (02:20)
Макс.: 1023,7 hPa (01:30)
Тенденция (3,0 часа): 0,3 hPa

Rain

0,0 mm
Rain Rate: 0,0 mm/hr
Hi Rain Rate: 0,0 mm/hr (00:05)

Inside Temperature

20,4°C
Мин.: 20,6°C (00:05)
Макс.: 20,4°C (01:40)

Inside Humidity

51%
Мин.: 52% (00:05)
Макс.: 51% (01:10)

Wind

0 km/h N/A
Avg: 0 km/h
Мин.: 0 km/h
N/A
(00:05)
RMS: 0 km/h
Vector Avg: 0 km/h
90°

Wind Chill

3,0°C
Макс.: 3,0°C (02:40)

Dewpoint

-0,2°C
Мин.: 1,8°C (00:05)
Макс.: -0,2°C (02:40)

Heat Index

3,0°C
Мин.: 5,3°C (00:05)

Температура

Температура

Wind Chill & Heat Index

Wind Chill & Heat Index

Барометър

Барометър

Rain

Rain

Wind

Wind

Wind Direction

Wind Direction

Wind Vector

Wind Vector

Inside Temperature

Inside Temperature