СУ „Св. Кл. Охридски“ Троян

21.02.2020 4:50:00

7:10:14 6:13:48
18:00:00 15:45:43
more 6% full

Температура (навън)

0,6°C
Мин.: 0,7°C (00:05)
Макс.: 0,4°C (01:00)

Влажност (навън)

85%
Мин.: 85% (03:05)
Макс.: 84% (00:05)

Барометър

1022,4 hPa
Мин.: 1022,6 hPa (02:25)
Макс.: 1022,1 hPa (00:05)
Тенденция (3,0 часа): -0,1 hPa

Rain

0,5 mm
Rain Rate: 0,0 mm/hr
Hi Rain Rate: 2,1 mm/hr (02:20)

Inside Temperature

19,2°C
Мин.: 19,8°C (00:05)
Макс.: 19,2°C (04:50)

Inside Humidity

45%
Мин.: 45% (00:05)
Макс.: 45% (00:05)

Wind

N/A N/A
Avg: N/A
Мин.: N/A
N/A
( N/A)
RMS: N/A
Vector Avg: N/A
90°

Wind Chill

N/A
Макс.: N/A ( N/A)

Dewpoint

-1,6°C
Мин.: -1,6°C (04:35)
Макс.: -2,0°C (01:00)

Heat Index

0,6°C
Мин.: 0,7°C (00:05)

Температура

Температура

Wind Chill & Heat Index

Wind Chill & Heat Index

Барометър

Барометър

Rain

Rain

Wind

Wind

Wind Direction

Wind Direction

Wind Vector

Wind Vector

Inside Temperature

Inside Temperature