СУ „Св. Кл. Охридски“ Троян

18.11.2019 8:05:00

7:15:53 22:17:51
16:56:06 12:35:50
more 68% full

Температура (навън)

7,2°C
Мин.: 7,2°C (08:05)
Макс.: 4,6°C (02:50)

Влажност (навън)

88%
Мин.: 88% (05:45)
Макс.: 85% (00:05)

Барометър

1017,6 hPa
Мин.: 1018,5 hPa (00:25)
Макс.: 1017,4 hPa (07:05)
Тенденция (3,0 часа): -0,4 hPa

Rain

0,0 mm
Rain Rate: 0,0 mm/hr
Hi Rain Rate: 0,0 mm/hr (00:05)

Inside Temperature

20,0°C
Мин.: 20,0°C (08:05)
Макс.: 19,6°C (05:05)

Inside Humidity

55%
Мин.: 55% (08:05)
Макс.: 53% (04:00)

Wind

0 km/h SSE
Avg: 0 km/h
Мин.: 3 km/h
186°
(07:45)
RMS: 1 km/h
Vector Avg: 0 km/h
177°

Wind Chill

7,2°C
Макс.: 4,6°C (02:50)

Dewpoint

5,3°C
Мин.: 5,3°C (08:05)
Макс.: 2,4°C (02:50)

Heat Index

7,2°C
Мин.: 7,2°C (08:05)

Температура

Температура

Wind Chill & Heat Index

Wind Chill & Heat Index

Барометър

Барометър

Rain

Rain

Wind

Wind

Wind Direction

Wind Direction

Wind Vector

Wind Vector

Inside Temperature

Inside Temperature