СУ „Св. Кл. Охридски“ Троян

28.05.2024 1:00:00

Monthly Reports:
Yearly Reports:

❰ Current Conditions

Statistics
Today Week Month Year Rain year
Температура °C 12,9
0:05:00
12,4
0:55:00
27,8
9:50:00 (понеделник)
5,9
5:40:00 (понеделник)
32,7
21.05.2024 15:30:00
5,8
14.05.2024 2:56:59
32,7
21.05.2024 15:30:00
-30,0
7.01.2024 11:49:57
32,7
21.05.2024 15:30:00
-30,0
7.01.2024 11:49:57
Топлинен индекс °C 12,9
0:05:00
27,8
9:45:00 (понеделник)
34,5
21.05.2024 15:30:00
34,5
21.05.2024 15:30:00
34,5
21.05.2024 15:30:00
Мразовитост °C N/A
N/A
N/A
N/A
19,7
22.05.2024 16:15:00
-30,0
7.01.2024 11:49:57
-30,0
7.01.2024 11:49:57
Точка на оросяване °C 6,6
0:10:00
6,2
0:40:00
15,1
9:40:00 (понеделник)
1,0
5:40:00 (понеделник)
21,2
21.05.2024 9:05:00
1,0
27.05.2024 5:40:00
21,2
21.05.2024 9:05:00
-16,5
11.01.2024 7:25:00
21,2
21.05.2024 9:05:00
-16,5
11.01.2024 7:25:00
Относителна влажност % 66
0:50:00
65
0:05:00
77
7:05:00 (понеделник)
36
17:10:00 (понеделник)
88
10.05.2024 12:56:59
34
11.05.2024 17:56:59
88
10.05.2024 12:56:59
0
7.01.2024 11:49:57
88
10.05.2024 12:56:59
0
7.01.2024 11:49:57
Барометър hPa 1017,1
0:50:00
1016,9
0:25:00
1019,7
6:30:00 (понеделник)
1015,0
15:25:00 (понеделник)
1020,3
10.05.2024 10:56:59
1007,3
22.05.2024 13:50:00
1126,6
28.01.2024 7:45:00
863,0
28.01.2024 18:25:00
1126,6
28.01.2024 7:45:00
863,0
28.01.2024 18:25:00
Дъжд mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Интензивност на валежа mm/hr 0,0
0:05:00
0,0
0:05:00 (понеделник)
0,0
8.05.2024 18:56:59
0,0
5.01.2024 10:49:57
0,0
5.01.2024 10:49:57
Wind Max km/h
°
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
26
153
22.05.2024 16:15:00
26
153
22.05.2024 16:15:00
26
153
22.05.2024 16:15:00
Wind Average km/h N/A N/A 26 0 0
Wind RMS km/h N/A N/A 26 1 1
Vector Average
Average Direction
km/h
°
N/A
90
N/A
90
26
153
0
153
0
153
Температура (вътре) °C 21,8
0:05:00
21,8
0:05:00
22,2
16:00:00 (понеделник)
21,4
5:35:00 (понеделник)
22,2
27.05.2024 16:00:00
19,4
17.05.2024 5:57:07
22,7
13.02.2024 11:05:00
15,0
15.01.2024 6:30:00
22,7
13.02.2024 11:05:00
15,0
15.01.2024 6:30:00
Latitude 42° 53.43' N
Longitude 024° 42.72' E
Altitude 447 meters
WeeWX 3.9.2