СУ „Св. Кл. Охридски“ Троян

28.06.2022 6:00:00

Monthly Reports:
Yearly Reports:

❰ Current Conditions

Statistics
Today Week Month Year Rain year
Температура °C 18,2
0:05:00
15,4
3:50:00
33,1
16:05:00 (понеделник)
14,4
6:25:00 (понеделник)
36,7
4.06.2022 17:50:00
9,5
8.06.2022 5:50:00
36,7
4.06.2022 17:50:00
-16,1
25.01.2022 3:45:00
36,7
4.06.2022 17:50:00
-16,1
25.01.2022 3:45:00
Топлинен индекс °C 18,2
0:05:00
40,0
16:05:00 (понеделник)
41,2
13.06.2022 13:05:00
41,2
13.06.2022 13:05:00
41,2
13.06.2022 13:05:00
Мразовитост °C N/A
N/A
N/A
N/A
20,1
4.06.2022 23:40:00
-16,1
25.01.2022 3:45:00
-16,1
25.01.2022 3:45:00
Точка на оросяване °C 13,5
0:05:00
11,4
3:50:00
25,3
10:05:00 (понеделник)
11,4
3:50:00 (вторник)
26,4
13.06.2022 13:00:00
4,4
20.06.2022 5:25:00
26,4
13.06.2022 13:00:00
-19,5
25.01.2022 3:45:00
26,4
13.06.2022 13:00:00
-19,5
25.01.2022 3:45:00
Относителна влажност % 78
5:25:00
74
0:05:00
86
7:35:00 (понеделник)
52
18:15:00 (понеделник)
90
13.06.2022 8:15:00
27
20.06.2022 18:15:00
90
13.06.2022 8:15:00
20
19.02.2022 15:52:21
90
13.06.2022 8:15:00
20
19.02.2022 15:52:21
Барометър hPa 1017,3
0:25:00
1016,6
3:30:00
1017,5
6:05:00 (понеделник)
1013,8
18:05:00 (понеделник)
1021,0
19.06.2022 6:25:00
1001,9
9.06.2022 17:50:00
1044,6
20.03.2022 6:55:00
992,0
1.04.2022 16:50:00
1044,6
20.03.2022 6:55:00
992,0
1.04.2022 16:50:00
Дъжд mm 0,0 0,0 74,6 383,8 383,8
Интензивност на валежа mm/hr 0,0
0:05:00
0,0
0:05:00 (понеделник)
35,2
26.06.2022 20:20:00
188,5
1.04.2022 0:45:00
188,5
1.04.2022 0:45:00
Wind Max km/h
°
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0
N/A
4.06.2022 23:40:00
36
235
31.03.2022 20:10:00
36
235
31.03.2022 20:10:00
Wind Average km/h N/A N/A 0 1 1
Wind RMS km/h N/A N/A 0 3 3
Vector Average
Average Direction
km/h
°
N/A
90
N/A
90
0
90
0
116
0
116
Температура (вътре) °C 24,8
3:50:00
24,7
5:45:00
25,0
16:15:00 (понеделник)
23,5
7:55:00 (понеделник)
25,8
5.06.2022 15:25:00
22,1
15.06.2022 7:15:00
25,8
5.06.2022 15:25:00
12,3
3.01.2022 9:45:00
25,8
5.06.2022 15:25:00
12,3
3.01.2022 9:45:00
Latitude 42° 53.43' N
Longitude 024° 42.72' E
Altitude 447 meters
WeeWX 3.9.2