СУ „Св. Кл. Охридски“ Троян

6.06.2023 15:55:00

Monthly Reports:
Yearly Reports:

❰ Current Conditions

Statistics
Today Week Month Year Rain year
Температура °C 31,6
12:55:00
9,3
5:55:00
31,6
12:55:00 (вторник)
9,3
5:55:00 (вторник)
34,5
2.06.2023 11:40:00
8,9
2.06.2023 5:50:00
34,5
2.06.2023 11:40:00
-15,5
10.02.2023 6:00:00
34,5
2.06.2023 11:40:00
-15,5
10.02.2023 6:00:00
Топлинен индекс °C 33,5
12:50:00
33,8
13:05:00 (понеделник)
39,2
2.06.2023 11:35:00
39,2
2.06.2023 11:35:00
39,2
2.06.2023 11:35:00
Мразовитост °C N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,2
17.03.2023 5:20:00
1,2
17.03.2023 5:20:00
Точка на оросяване °C 20,9
9:35:00
6,2
5:55:00
22,1
13:05:00 (понеделник)
6,2
5:55:00 (вторник)
22,8
2.06.2023 11:00:00
6,0
2.06.2023 5:50:00
23,5
27.05.2023 16:05:00
-19,1
10.02.2023 5:40:00
23,5
27.05.2023 16:05:00
-19,1
10.02.2023 5:40:00
Относителна влажност % 84
7:30:00
44
15:55:00
86
7:05:00 (понеделник)
44
15:55:00 (вторник)
86
5.06.2023 7:05:00
39
2.06.2023 17:25:00
89
19.05.2023 8:45:00
23
14.03.2023 14:45:00
89
19.05.2023 8:45:00
23
14.03.2023 14:45:00
Барометър hPa 1082,2
15:35:00
996,9
12:35:00
1108,6
3:55:00 (понеделник)
986,2
13:00:00 (понеделник)
1108,6
5.06.2023 3:55:00
985,3
3.06.2023 14:50:00
1138,2
28.05.2023 13:50:00
945,8
26.05.2023 18:25:00
1138,2
28.05.2023 13:50:00
945,8
26.05.2023 18:25:00
Дъжд mm 0,0 0,0 6,2 272,5 272,5
Интензивност на валежа mm/hr 0,0
0:05:00
0,0
0:05:00 (понеделник)
14,5
3.06.2023 9:40:00
31,1
17.05.2023 13:10:00
31,1
17.05.2023 13:10:00
Wind Max km/h
°
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
84
112
26.05.2023 18:50:00
84
112
26.05.2023 18:50:00
Wind Average km/h N/A N/A N/A 26 26
Wind RMS km/h N/A N/A N/A 38 38
Vector Average
Average Direction
km/h
°
N/A
90
N/A
90
N/A
90
12
322
12
322
Температура (вътре) °C 22,7
14:45:00
21,6
6:25:00
22,7
14:45:00 (вторник)
21,2
8:05:00 (понеделник)
22,7
6.06.2023 14:45:00
21,0
2.06.2023 6:30:00
24,2
1.02.2023 14:05:00
13,6
6.02.2023 5:15:00
24,2
1.02.2023 14:05:00
13,6
6.02.2023 5:15:00
Latitude 42° 53.43' N
Longitude 024° 42.72' E
Altitude 447 meters
WeeWX 3.9.2